CIS

Avails for the Commonwealth of Independent States (CIS); Armenia; Abkhazia (Republic of); Azerbaijan; Belarus; Georgia; Kazakhstan, Kyrgyzstan; Moldova; Russia; South Ossetia; Tajikistan; Turkmenistan; Ukraine; Uzbekistan.